Najczęstsze pytania

Jaka jest cena DAOSiN?

Zobacz Kup Daosin

Czy przyjmując DAOSiN należy zrezygnować z leku antyhistaminowego?

Nie należy rezygnować z przyjmowania leku antyhistaminowego. Mechanizm działania DAOSiN jest całkowicie odmienny od leków antyhistaminowych.

  1. Nietolerancja histaminy polega na niedoborze w organizmie enzymu rozkładającego tą aminę, czyli oksydazy diaminowej DAO . Histamina spożyta z pożywieniem nie jest więc rozkładana i kumuluje się w organizmie, wywołując szereg dolegliwości zdrowotnych.
  1. Daosin zawiera enzym rozkładający histaminę (oksydazę diaminową). Dzięki jego spożyciu niedobór DAO w organizmie zostaje wyrównywany i histamina jest normalnie rozkładana.
  1. Aby histamina mogła wywierać wpływ na organizm i prowadzić do pojawienia się objawów (czyli łzawienia, kaszlu, wysypki, bólów głowy etc.) musi się związać ze specyficznym miejscem wiązania w tkankach, czyli receptorem histaminy. Innymi słowy, sam fakt, że w organizmie jest zbyt duża ilość histaminy nie wpływa niekorzystnie na zdrowie, aż do momentu kiedy połączy się ona ze swoimi receptorami. Dopiero połączenie histamina – receptor dla histaminy aktywuje całą kaskadę reakcji, prowadząc do rozwoju objawów choroby.
  1. Leki antyhistaminowe łączą się z receptorami dla histaminy, przez co ona sama nie może się już do nich przyłączyć (są zajęte). Leki histaminowe w przeciwieństwie do DAOSIN nie rozkładają więc histaminy, tylko uniemożliwiają jej związanie się z receptorem. Ilość histaminy w organizmie jest więc zwiększona, ale nie wywiera ona na organizm żadnego wpływu, poprzez brak połączenia z receptorem.

Czy DAOSiN mogę podać dziecku?

Tak nie ma przeciwwskazań, aby podać DAOSiN dziecku od 3 r.ż. W przypadku trudności z połknięciem kapsułki, można ją otworzyć i podać dziecku zawarty w niej proszek.

Jak przyjmować DAOSiN?

Zobacz Dawkowanie