Zaczerwienienie twarzy – problem interdyscyplinarny. Nietolerancja histaminy w przebiegu niedoboru diaminooksydazy

Klinika Endokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński

Streszczenie

70-letnia kobieta ze stale występującymi: zaczerwienieniem twarzy, uczuciem parzenia policzków, diagnozowana była przed kilkoma laty w Klinice Endokrynologii z podejrzeniem rakowiaka. Okresowo występowały również bóle głowy, dolegliwości żołądkowe i bóle stawów. Z uwagi na niespecyficzny charakter dolegliwości pacjentka diagnozowana dermatologicznie, reumatologicznie i alergologicznie. W leczeniu stosowano wiele leków, m.in. sterydy, leki antyhistaminowe, antybiotykoterapię, kolchicynę, benzodiazepiny. Podjęto również próbę leczenia krótko działającym analogiem somatostatyny. Pomimo wielokierunkowych badań nie zidentyfikowano podłoża dolegliwości, a stosowane leczenie, często empiryczne, było nieskuteczne. Po kilkunastu latach u pacjentki wykonano oznaczenie poziomu histaminy we krwi, uzyskując istotnie podwyższony poziom. Poszukując przyczyny nadmiaru histaminy, wykonano oznaczenie diaminooksydazy (DAO) – enzymu rozkładającego tę aminę – i stwierdzono obniżoną jego aktywność. Rozpoznano nietolerancję histaminy i zastosowano dietę z ograniczeniem spożycia histaminy z dobrym efektem klinicznym. Nietolerancja histaminy powinna być brana pod uwagę przy diagnostyce niespecyficznych dolegliwości takich jak zaczerwienienie i pieczenie twarzy. W diagnostyce pomocne jest stwierdzenie obniżonej aktywności DAO we krwi.

Link do badania w pliku pdf: Zaczerwienienie twarzy – problem interdyscyplinarny. Nietolerancja histaminy w przebiegu niedoboru diaminooksydazy