Objawy

 U osoby z nietolerancją histaminy, zjedzenie pokarmu bogatego w omawianą aminę spowoduje wystąpienie dolegliwości zdrowotnych. Mają one charakter zróżnicowany, a ich charakter i nasilenie zależne będą od ilości spożytej w posiłku histaminy.Najczęściej występujące objawy nietolerancji histaminy to:

  • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (np. biegunka, ból brzucha, skurcze, wzdęcia),
  • bóle głowy, migreny
  • zmiany skórne w postaci zaczerwienienia, świądu, pokrzywki lub wysypki
  • astma
  • zaburzenia oddechu,
  • mdłości
  • zaburzenie rytmu serca,
  • nieżyt nosa

Najczęściej objawy nietolerancji histaminy pojawiają się po ok. 45 minutach od spożycia posiłku i mijają po ok. 12 godzinach.

Jak wspomniano, histamina należy do tzw. amin biogennych i jako mediator procesów zapalnych wpływa na liczne reakcje zachodzące w ludzkim organizmie. Najsilniejsze jej wytwarzanie obserwuje się w płucach, śluzówce nosa, skórze oraz błonie śluzowej żołądka. Uwolnienie histaminy z komórek tucznych i granulocytów zasadochłonnych odbywa się w przebiegu reakcji zapalnej, w następstwie połączenia antygenu ze swoistym przeciwciałem. Wyrzut histaminy inicjuje proces zapalenia, na drodze łączenia się opisywanej substancji ze swoistymi receptorami z rodziny H (H1, H2, H3, H4). Połączenie to może mieć różne następstwa biologiczne, w następstwie od rodzaju receptora, który został związany. Gdy histamina połączy się z receptorem H1 obserwuje się wzrost przepuszczalności i rozszerzenie naczyń krwionośnych, prowadzące do zaczerwienienia skóry, powstania obrzęków czy bąbli na skórze oraz spadku ciśnienia krwi. Połączenie to skutkuje również skurczem mięsni, nierzadko groźnym w skutkach. Przytoczyć tu należy chociażby skurcz mięśniówki oskrzeli u chorych na astmę, czy też – będący przyczyną poronień – skurcz mięsni macicy u kobiet w ciąży. Duża ilość opisywanej aminy w tkance podskórnej jest także przyczyną silnego świądu i bólu. Połączenie histaminy z receptorem typu 2 skutkuje zaburzeniem pracy układu krążenia (skutkującym między innymi przyspieszeniem tętna) oraz zwiększonym wydzielaniem soków trawiennych, co wpływa całościowo na obszar trawienny (bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia). Zarówno połączenie aminy z receptorem H typu 1 jak i 2 skutkuje także objawami ze strony układu oddechowego – kichaniem, dusznością i przekrwieniem błony śluzowej nosa (objawy te często prowadzą do błędnego diagnozowania alergii). Z kolei gdy histamina przyłączy się do receptorów H3, zlokalizowanych w podwzgórzu, odgrywa rolę neuroprzekaźnika. U osoby z nietolerancją na histaminę może w konsekwencji wystąpić zaburzenie rytmu serca, zawroty głowy, nudności czy wymioty. Połączenie z receptorem H4 wpływa na degranulację mastocytów.

Widać więc, iż objawy będące wynikiem kumulacji histaminy w tkankach i narządach są niezwykle zróżnicowane i mogą sugerować występowanie nie tylko alergii pokarmowej czy wziewnej, ale także szeregu innych jednostek chorobowych. Niektóre z objawów owej nadwrażliwości, takie jak skurcze mięśni czy też szok anafilaktyczny, są zaś wręcz bezpośrednim zagrożeniem życia. Nietolerancja histaminy nie może być więc w żadnym wypadku bagatelizowana. Występowanie wymienionych objawów po spożyciu bogatych w histaminę produktów, stanowi bezwzględne wskazanie do rozpoczęcia szczegółowej diagnostyki, a następnie podjęcia odpowiednich kroków terapeutycznych i leczniczych.